Kursus

Toksikologi - korrekt vurdering af den forgiftede patient

I 2017 modtog Giftlinjen ca. 27.000 henvendelser fra borgere og sundhedspersonale om akutte forgiftninger.  Mødet med de forgiftede patienter stiller mange læger i et udfordret og komplekst klinisk scenarie, fordi de på kort tid skal kunne vurdere type og grad af forgiftningen og handle i overensstemmelse hermed. På dette kursus får  du de rette, konkrete værktøjer til at foretage denne vurdering og arbejde struktureret i din tilgang til den forgiftede patient, så du står stærkere i forhold til at sikre en korrekt risikovurdering samt adækvat observation og behandling af patienten. 

Kursets indhold
På kurset kommer vi ind på følgende emner:

 • Introduktion til Giftlinjen – hvem står bag og hvordan foregår rådgivningen? Hvilke er de hyppigste og de mest alvorlige forgiftninger Giftlinjen får henvendelse om?
 • Modtagelse af den forgiftede patient: Hvordan afklarer man ved de hyppigste og mest alvorlige forgiftninger, hvad en patient er blevet eksponeret for, samt hvor meget og på hvilken måde?
 • Risikovurdering: Adækvat risikovurdering er afgørende for at undgå, at man overser mulige alvorlige forgiftninger samtidig med at man undgår unødige indlæggelser. Skal patienten indlægges til observation, selvom symptomerne udebliver? 
 • Børn og gravide: Hvad skal man være opmærksom på ved eksponerings- og risikovurdering af børn og gravide?
 • Konkret arbejde med vurdering af forgiftningen gennem casearbejde

Her er eksempler på cases, vi behandler undervejs:

 • Planter, svampe og dyr
  En mand og hans hustru har plukket svampe i skoven til en gryderet. De har udviklet mavesmerter og diarré 6 timer efter indtagelsen af retten. Skal de indlægges? Vil man ændre risikovurderingen, hvis symptomerne var opstået 1 time efter indtagelsen? Hvordan udelukker man de 5 cytotoksiske svampe som findes i Danmark?
 • Lægemidler
  En 19-årig kvinde, der lider af depression bliver bragt til skadestuen i beruset tilstand efter at have taget ’rigtig mange Panodiler’ i affekt for 6 timer siden. Hvordan afklarer man hendes risiko for at udvikle leverskade? Er der behov for at screene hende for indtag af andre lægemidler? Og hvordan foregår screeningen? 

Derudover vil der også være eksempler og cases på forgiftning ved:

 • Kemikalier
 • Brandrøg 
 • Rusmidler

Undervisningsform
Kurset vil være en blanding af oplæg og cases. Endvidere vil der være introduktion til Giftlinjens action cards.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle læger, der modtager og behandler forgiftede patienter og som ønsker at være bedre klædt på til situationen.

Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Gitte Bramstorp, gib@dadl.dk eller telefon 3544 8135.