Kursus

Det gode samarbejde med en virksomhed om forskning og udviklingsprojekter

aftaler og kontrakter

Er du læge på et hospital eller i almen praksis, og vil du gerne samarbejde med en farmaceutisk eller medikoteknisk
virksomhed for at realisere et forsknings- eller udviklingsprojekt? Så kan du få inspiration på vores gå-hjem-møde,
hvor fokus er på de typiske samarbejdsaftaler, der indgår som del af samarbejdet, herunder de juridiske og
finansieringsmæssige forhold.
På gå-hjem-mødet får du bred baggrundsinformation oml, hvordan du griber det an, hvis du har en idé til udvikling af
nyt klinisk udstyr eller behandling og gerne vil etablere et formelt samarbejde med en virksomhed.

Emner på mødet
- Hvornår er en virksomhed typisk interesseret i et forskningsprojekt?
- Hvad er godt at afklare, inden man etablerer kontakt med en virksomhed?
- Hvordan får man bedst kontakt med virksomheden?
- Hvad skal man sikre sig juridisk for at få et godt samarbejde?
- Hvordan finansieres et forsknings- og produktudviklings samarbejde?
- Hvilke typer forsknings/innovationsmidler er oplagte at søge?

Mødet har form af en præsentation med konkrete eksempler som oplæg, hvor der er god mulighed for spørgsmål og
diskussion.

Målgruppe
Gå-hjem-mødet henvender sig til forskere eller andre læger, der ønsker at samarbejde med en virksomhed, fx om at
udvikle en idé om nyt udstyr sammen med en virksomhed. Det kan være læger ansat på hospitaler eller almen praksis.

Varighed
Mødet varer 3 timer inkl. netværkspause

Underviser
Bjarke Poulsen har en baggrund som forretningsudvikler fra internationale medikovirksomheder, start up firmaer og
offentlige kommercialiseringsprojekter. Han er p.t. ansat ved Københavns Universitet i Teknologi overførselsenheden,
der bl.a. rådgiver Region Hovedstadens læger om virksomhedssamarbejde.