Kursus

Klinisk farmakologi

Tjek (på) patientens medicin

En præcis ordinering i forhold til den enkelte patients lidelse og evt. øvrige medicin er fundamentalt og nødvendigt, når du behandler med lægemidler. Ofte står vi dog i en situation, hvor vi kan komme i tvivl -  for hvordan er det nu, det er? Hvordan er der interaktion mellem to lægemidler? Giver dobbelt dosis dobbelt effekt? Og hvordan er det lige med fordelingsvolumen?

Kursets indhold
Denne viden kan får du genopfrisket på dette kursus, som har den basale kliniske farmakologi i fokus. Du bliver bedre rustet til at kunne ordinere, seponere og justere behandling med lægemidler. På kurset gennemgår vi bl.a. den basale farmakokinetik og farmakodynamik med eksempler fra den kliniske hverdag. Derudover bliver du præsenteret for simple regneopgaver, og med udgangspunkt i konkrete medicinlister lægger vi op til en diskussion af rationel farmakoterapi.

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem teoretiske oplæg og cases fra daglig praksis.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til yngre læger, der behandler patienter med lægemidler, men emnet kan også være relevant for andre læger med interesse for området.

Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Gitte Bramstorp, gib@dadl.dk eller telefon 3544 8135.