Kursus

Akut nefrologi

Stadig ledige kursuspladser

Akut nyreinsufficiens er almindeligt hos akut indlagt patienter, og akut nyresvigt forekommer ofte hos svært syge patienter og kan komplicere indlæggelsesforløbene, idet akut nyresvigt kan medføre elektrolytforstyrrelser, overhydrering og risiko for medicinoversdosering.

Kursets indhold
Dette kursus giver dig en teoretisk og praktisk introduktion til og viden om håndtering af akut nyreinsufficiens og de hyppigst forekommende akutte nefrologiske tilstande. Efter kurset vil du være i stand til at vurdere og initiere akut behandling af nyresvigt, væskebehandling og behandling af de almindeligste elektrolytforstyrrelser. Kurset vil også give dig redskaber til at vurdere, om der i behandlingen er behov for nefrologisk bistand, herunder dialyse.

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg og casebaseret problemløsning.

Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Gitte Bramstorp, gib@dadl.dk eller telefon 3544 8135.