Kursus

Praktisk hæmatologi

Behandlingen af blodsygdomme er i rivende udvikling med specifikt målrettede og skræddersyede behandlingsforløb. På dette kursus tilegner du dig viden om hæmatologiske sygdomme og får de bedste forudsætninger for at kunne diagnosticere, viderevisitere og eventuelt behandle patienter på området.

Kursets indhold
På kurset vil du stifte bekendtskab med

  • Symptomatologi
  • Kliniske fund
  • Parakliniske undersøgelser hos patienter med benigne og maligne hæmatologiske sygdomme.

Kurset er bygget op omkring forskellige hæmatologiske sygehistorier, og vi vil også diskutere diagnostiske redskaber og behandlingsmuligheder.

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg fra undervisere og casebaseret problemløsning.

Målgruppe
Yngre læger og praktiserende læger samt andre læger, der ønsker at tilegne sig mere viden om hæmatologiske sygdomme.

Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Gitte Bramstorp, gib@dadl.dk eller telefon 3544 8135.