Kursus

TR i staten

Yngre Læger tilbyder: 

Tillidsrepræsentantuddannelsen - TR i staten

Målgruppe: TR i Staten

Indhold
Kurset giver tillidsrepræsentanten indsigt i:

  • de opgaver, der forventes varetaget
  • de redskaber, der er til rådighed, og 
  • de roller, som TR-arbejdet bygger på

Kursisterne opnår kendskab til det arbejdsretlige system, overenskomsterne, lønforhold, håndtering af kollegaer i knibe og ikke mindst hvad tillidsrepræsentanten kan gøre, når der er problemer på arbejdspladsen.

Varighed
Kurset har en varighed på to dage. Kurset består af oplæg fra underviserne, debat i plenum og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer indgår som en væsentlig del af kurset.

Undervisere
Kurserne ledes af konsulenter fra Yngre Lægers sekretariat.