Kursus

Stress

Formål
Kurset fokuserer på, hvordan I som yngre læger sammen kan styrke fællesskabet som yngre læger og udvikle strategier over for stressende situationer. Til gavn for jer selv og for arbejdspladskulturen.

Temaer

  • Stress og stressreaktioner
  • Trivsel og det gode arbejdsliv
  • Forebyggelse af stress
  • En robust læringskultur
  • Det fremadrettede fokus

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle der ønsker at arbejde med trivsel og håndtering af stressede situationer.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.