Kursus

Den reumatologiske patient

I venteværelset i almen praksis og på skadestuen møder man ofte reumatologiske patienter. Reumatologiske lidelser kan medføre smerter i bevægeapparatet, hævede led og skæve blodprøver. Men hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på? Og hvordan adskiller de reumatologiske symptomer sig fra patientens eventuelle andre lidelser? På dette kursus får du den nødvendige viden, så du også ved, hvornår du som læge fx skal bestille røntgenundersøgelse, MR-scanning, ultralyd og serologiske prøver.

Kursets indhold
Via casebaseret undervisning og hands-on erfaringer får du indblik i udredningen af de almindeligst forekommende tilstande hos reumatologiske patienter, herunder rygsygdomme, polyartrit, urinsyregigt og muskelgigt.

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem behandling af cases og hands-on.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle læger, der ønsker mere viden om reumatologiske lidelser.

Hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, er du meget velkommen til at kontakte kursussekretær Gitte Bramstorp, gib@dadl.dk eller telefon 3544 8135.