Kursus

Temadag for udenlandsk uddannede læger

Er du læge uddannet i udlandet, har du opnået dansk autorisation og er medlem af Lægeforeningen, - så vil Yngre Læger og Lægeforeningen gerne invitere dig til en temadag om netop det at være udenlandsk uddannet læge i Danmark.

Temadagen er den 2. marts 2019, kl. 09.30 - 16.00 på Hotel Koldingfjord.

Dagen tager udgangspunkt i, at det er en særlig situation - med særlige udfordringer og vilkår - at være uddannet i udlandet, når man arbejder som læge i Danmark.

På dagen sætter vi bl.a. fokus på de udfordringer, der handler om sprog og kultur - på arbejdspladsen og i relation til patienter og pårørende.

Vi sætter også fokus på det danske uddannelsessystem for læger og specialevalget, ligesom vi adresserer tilsynssystemet og den danske sundhedsjura, som er temaer, der erfaringsmæssigt kan være vanskelige at tilgå som udenlandsk uddannet læge.

På dagen vil du også kunne høre om Yngre Lægers og Lægeforeningens medlemstilbud.

Temadagen vil indeholde følgende indlæg:

  • Oplæg om kultur og sprog
  • Udenlandsk uddannet læge fortæller sin historie
  • Mentorordning
  • Uddannelsessystem og specialevalg
  • Tilsyn og sundhedsjura
  • Forslag til fremtidige tiltag