Kursus

Kollegial supervision

Formål
Du bliver introduceret til en metode, der kan benyttes i en kollegagruppe. Kollegial supervision er tænkt som en regelmæssig støttende aktivitet i forhold til at kunne mestre lægelivet og håndtere  belastninger i arbejdet. Kollegial supervision skaber også læring og udvikling. 

Metoden resulterer ikke altid i entydige svar på problematikker, men er udviklet til at skabe rum for feedback og refleksion. 

På kurset lærer du at afholde kollegial supervision, og vi afprøver en metode, som du kan bruge, når du kommer hjem.

Temaer

 • Belastninger og stress i arbejdslivet
 • Frygten for at begå fejl
 • Bekymringer man tager med hjem
 • Sparring om faglige rolle, f.eks. at være bagvagt
 • Voldsomme hændelser, f.eks. uventede dødsfald
 • Work-life balance
 • Alenehed
 • Karriereveje og specialevalg
 • Udfordrende patienter
 • Tvivl om egne kompetencer og frygt for afsløring
 • At træffe beslutninger i en travl hverdag

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle der i forbindelse med kollegialt samarbejde ønsker at arbejde med kollegial supervision. Kurset henvender sig også til selvorganiserede grupper, fx en supervisionsgruppe, som ønsker ideer til opstart og afholdelse af kollegamøder.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.