Kursus

Speciallægen som leder 2019

At være en god personaleleder er en vigtig forudsætning for at kunnevaretage de mange opgaver, der gennemstrømmer en speciallæges praksis, med succes. At skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere er en udfordring for de fleste ledere. Gennem dette kursus får speciallægen indsigt i - og konkrete værktøjer til - at etablere en god dialog med de ansatte for på den måde at sikre et godt, kommunikativt og udviklende arbejdsmiljø. Når kurset er omme, vil deltagerne først og fremmest have tilegnet sig viden om, hvad ledelse er og hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvordan opgaverne løses i hverdagen.

Kurset henvender sig til alle praktiserende speciallæger, der ønsker viden om hvad ledelse er og hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvordan opgaverne løses i hverdagen.
Ca. 20 deltagere.
Form: Internat. To-dages-internat. Undervisningen veksler mellem erfaringsudveksling, teoretiske input og cases.
Kursusledelse: SAK Styregruppen
Underviser: Organisationskonsulent, cand.psych.aut., Partner Camilla Raymond, Organisatoin ApS.
Tid og sted: Den 11. - 12. april 2019 / Comwell Kongebrogaarden, Middelfart.
Tilmeldingsfrist: Du kan tilmelde dig, så længe der er ledige pladser. Afmeldingsfristen er den 4. marts 2019. 
Kursusafgift: 4.200 kr. 
Kursusnummer: 9040619 / kew
Kontakt: Kursussekretær Karin Ewald, kew@dadl.dk