Kursus

Fælles beslutningstagning

Formål
Der er for tiden meget fokus på fælles beslutningstagning - Shared Decision Making. Formålet med kurset er at introducere fælles beslutningstagning som metode og som koncept for læge-patient-relationen.

Temaer

  • Hvorfor er brugerinddragelse så vigtig?
  • Introduktion til beslutningsstøtteværktøjer
  • Hvordan giver metoden mening i vores kliniske hverdag?
  • Metoden anvendt i praksis.

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle der ønsker, at arbejde med patientinddragelse og brugerinvolvering.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer eller har spørgsmål, kan I kontakte Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk