Kursus

Fælles beslutningstagning (+10-kursus)


Få ny viden om inddragelse af patienterne og metoden fælles beslutningstagning. 

Formål
Der er for tiden meget fokus på fælles beslutningstagning - Shared Decision Making. Formålet med kurset er at introducere fælles beslutningstagning som metode og som koncept for læge-patient-relationen.

Temaer

  • Hvorfor er brugerinddragelse så vigtig?
  • Introduktion til beslutningsstøtteværktøjer
  • Hvordan giver metoden mening i vores kliniske hverdag?
  • Metoden anvendt i praksis.

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle der ønsker, at arbejde med patientinddragelse og brugerinvolvering.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
?Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.