Kursus

Mindfulness terapi - Stressreduktion og forebyggelse af depression

Som alment praktiserende læger møder vi i klinikken ofte stress, angst og depression hos patienterne. Mindfulness giver dig et alternativ eller et supplement til medicinering og samtalebehandling. Det er en meditationsmetode med rødder i den zen-buddhistiske tradition, men i den vestlige form er der intet religiøst indhold. Mindfulness eller bevidst nærvær har de seneste 30 år vundet tiltagende udbredelse i vesten. Først som mindfulness baseret stress reduktion (MBSR) til behandling af stress, angst og kroniske smerter. Siden er den videreudviklet til forebyggelse af depressioner i form af Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT).