Kursus

Vejledning for vejledere

Formål
På kurset arbejder vi med læring og feedback i hverdagen. Vi undersøger de betingelser, der fremmer læring og øger kompetencerne. Fokus vil være på den store gruppe af uddannelseslæger, der fungerer i dagligdagen, men har brug for konstruktiv feedback for at skabe mest mulig læring.

Temaer

  • Vejledning. Hvad – hvorfor – hvornår?
  • Ansvarsfordeling og rammesætning
  • Motivationsfremmende faktorer
  • Læringsperspektivet
  • Hvilke emner bringes typisk i spil?
  • Principper for vejledning
  • Evt. Karriereværket. Model til karrierevejledning

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Hovedvejledere og daglige kliniske vejledere.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.