Kursus

Mentor og mentee

Formål
Både kommende mentorer og mentees bliver her klædt på til at indgå som partnere i mentorskabet, så begge får mest muligt ud af mentorordningen.

Den gode mentor klædes på med henblik på sparring på opgaver og udfordringer på et højt fagligt niveau. Hensigten er, at den erfarne læge herefter deler erfaringer med den mindre erfarne læge for at højne niveauet og hjælpe den mindre erfarne læge med at undgå oplagte faldgruber.

Temaer
• Mentorskabet – fordele for begge parter
• Rammer og spilleregler samt fortrolighed
• Mentors roller – herunder spørgeteknik
• Mentees rolle – herunder åbenhed og modtagelighed
• Fordeling af ansvar

Kurset kan være et fyraftensmøde, et ”gå-hjem-møde”, et oplæg på en morgenkonference eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle interesserede der ønsker en mentorordning.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mentorordningen
Vidste du, at Lægeforeningen har en mentorordning?