Kursus

Netværk

Formål
Kurset fokuserer både på netværk og på personlig networking.

Temaer
• Overordnet om netværk
• Formålet med netværk
• Værdien af netværk
• Personlig networking
• Netværksprofil
• Kortlægning af netværk

Kurset kan være et fyraftensmøde, et gå-hjem-møde eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Alle med professionel interesse i netværksarbejde.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-3 timer.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer eller har spørgsmål, kan I kontakte Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk eller Nynne Lykke Christensen nc.yl@dadl.dk