Kursus

Kompetence og profilering

Formål
Dette kursus er for dig, som ønsker at blive klogere på dine kompetenceer og få inspiration til, hvordan du kan profilere dem. Det er specielt velegnet til helt nye KBU'er.

Temaer

  • Hvilke kompetencer kendetegner dig?
  • Mønstergenkendelse i din måde at handle på
  • De syv lægeroller – og hvordan du ”shiner bedst”
  • Dit personlige profileringsarbejde
  • Networking

Kurset kan være et fyraftensmøde, et gå-hjem-møde eller som et programpunkt på et seminar/debatmøde - det tilpasser vi.

Målgruppe
Yngre læger, der er optaget af egen karriereudvikling.

Form
Oplæg og øvelser.  

Sted
Kurset finder sted på din afdeling, i dit regionale sekretariat eller et andet velegnet sted.

Varighed
Kurset varer 1-2½ timer.

Kontakt
Når I har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer eller har spørgsmål, kan I kontakte Thomas Kjær Jensen thk.yl@dadl.dk eller Nynne Lykke Christensen nc.yl@dadl.dk.