Kursus

Videreuddannelsesforløb (+10-kursus)


Lær hvilke rammer der gælder for speciallægeuddannelse samt hvilke rettigheder og muligheder du har.

Formål
Arrangementet er rettet mod dig, dine kolleger eller din afdeling, der gerne vil vide mere om, hvilke rammer der gælder for speciallægeuddannelsen og hvilke rettigheder og muligheder du har som uddannelsessøgende.
Formålet med kurset er at introducere dig for rettigheder og muligheder i det professionelle uddannelsesforløb.
Fokus vil være på, hvordan uddannelsesforløbet kan professionaliseres, herunder hvordan du selv bedst bidrager til et godt videre-uddannelsesforløb.
Til gavn for dig og din uddannelse.

Emner der arbejdes med
• Formalia i et uddannelsesforløb
• Hvem har ansvar for hvad?
• Rettigheder og pligter
• Hvad skal du især være opmærksom på
• Ansvar for egen læring, feedback og supervision
• Vigtigheden af netværk og kollegial erfaringsudveksling
• Hvordan kan du bruge den uddannelseskoordinerende yngre læge?
• Hvordan kan du bruge den uddannelsesansvarlige overlæge?
• Hvordan kommer du videre? - det fremadrettede fokus.

Alt efter form og valg af fokuspunkter kan temaet præsenteres som workshop eller et kortere oplæg. Varighed fra 1-3 timer.

Målgruppe
Alle der er interesseret i speciallægeuddannelsen

Tilmelding
Konceptet er, at du, afdelingen eller flere yngre læger selv samler en gruppe yngre læger, gerne ca. 10 personer. Konsulenterne fra sekretariatet kommer så ud og underviser jer på afdelingen eller det sted, vi aftaler.

Kontakt
Når i har samlet en gruppe på minimum 10 medlemmer, eller hvis I har spørgsmål kontakter i os ved at skrive på kursus.yl@dadl.dk.

Mulighed for online kursus
Hvis du ikke kan samle 10 personer, er der mulighed for at arrangere kurset som et online kursus. Send en mail til kursus.yl@dadl.dk. Så aftaler vi nærmere.