Cheflæger og lægelige direktørers løn i regionerne

Cheflæger og lægelige direktører indplaceres efter lokal aftale på løntrin 52 eller 53. Tillæg aftales også lokalt. Kontaktperson er Lene Christensen, FAS sekretariat - lc.fas@dadl.dk eller tlf.:  3544 8424

Generelt:
Arbejdsgiver indbetaler 20,00 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 23.781 kr. (17.500 - 31.3.2000-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.