Cheflæger

Grundlønninger pr. 1. juni 2022

Overgang til nye titler og lønindplaceringer

Ved Overenskomsten fra 2021 blev der aftalt nye titler og dermed blev ledende overlæger til cheflæger og specialeansvarlige overlæger til ledende overlæger, medmindre der er indgået individuel aftale om at fortsætte som specialeansvarlig overlæge. De nye titler gælder fra 1. juni 2022 (dog undtaget Region Nordjylland ).

Cheflæger

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52  691.123,0057.593,58
Tillæg195.971,00208.606,0017.383,83
Løn i alt 899.729,0074.977,42

Noter:
Generelt: Arbejdsgiver indbetaler 21 pct. af tillæg til Lægernes Pensionskasse (pr. 1.04.22)

Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.039 kr. (23.522 - 01.04.2018-niveau)
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.

Reguleringssatsen for grundbeløb pr. 31.3.2018 er 1,064474