Brug din arbejdsmiljørepræsentant

Når du har problemer med arbejdsmiljøet, kan din arbejdsmiljørepræsentant hjælpe dig. Det gælder fx, hvis du er særligt fysisk belastet pga. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, eller hvis du udsættes for en kemisk påvirkning fra materialer eller lignende.

På alle arbejdspladser vil der være en arbejdsmiljørepræsentant. Det er en kollega, der er valgt af alle medarbejderne på arbejdspladsen. Det kan være - men vil sjældent være - en læge.

Arbejdsmiljørepræsentanten har gennemført en særlig uddannelse i arbejdsmiljøforhold og vil kunne bistå dig i identifikation af arbejdsmiljøproblemet, uanset om det angår det psykiske eller det fysiske arbejdsmiljø, og vil – oftest via en dialog med ledelsen og eventuelt i en dialog med Arbejdstilsynet – kunne hjælpe dig videre til en løsning.

  • Eksempel
    En læge, der er i hoveduddannelse til ortopædkirurg, konstaterer, at hun er gravid. På afdelingen anvender man en bestemt type cement, og lægen er nervøs for, at der er stoffer i cementen, der kan være skadelige for fostret. Lægen drøfter problemstillingen med arbejdsmiljørepræsentanten, der tager kontakt til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet oplyser, at der Arbejdstilsynet bekendt ikke er risiko for fostret ved at arbejde med den pågældende cement.

Brug også din tillidsrepræsentant

Når du har problemer med arbejdsmiljøet, kan det også være relevant at inddrage din tillidsrepræsentant. Overenskomstens § 22 stk. 5 sikrer jer ret til en forhandling med ledelsen, hvis arbejdstilrettelæggelsen udgør et arbejdsmiljømæssigt problemer, og der skal tages initiativer til at afdække, forebygge og afhjælpe problemet.

  • Eksempel
    Et par KBU’er henvender sig til tillidsrepræsentanten om belastningen i et forvagtslag. KBU’erne oplever, at der er alt mange belastede aften-/nattevagter. KBU’erne finder, at en række af de opgaver, som de skal påtage sig om aftenen og om natten, godt kunne vente til dagen efter.

    Tillidsrepræsentanten beder i henhold til overenskomstens § 22, stk. 5 om en forhandling med den ledende overlæge med det formål at drøfte arbejdstilrettelæggelsen. Den ledende overlæge og tillidsrepræsentanten bliver enige om, at nogle af opgaverne om aftenen og om natten allokeres til bagvagten og til at blive varetaget på andre tidspunkter. 

Giv besked

Hvis du kontakter din arbejdsmiljørepræsentant, anbefaler Yngre Læger, at du orienterer din tillidsrepræsentant om, at du har en dialog med din arbejdsmiljørepræsentant – og vice versa. Dette skyldes, at de gode løsninger ofte findes i en dialog mellem både arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten.

Hvis Yngre Læger får besked på, at en læge er valgt som arbejdsmiljørepræsentant, vil det fremgå på Min Side, hvem der er din arbejdsmiljørepræsentant. Gå  her direkte til Min side for at finde kontaktoplysninger på de tillidsvalgte - på Min side skal du klikke på Dit medlemskab.

Få juridisk bistand, hvis du er udsat for digital chikane

Bliver du udsat for hetz eller anden chikane på de sociale medier i forbindelse med dit lægefaglige virke? Så har du mulighed for at rette henvendelse til Lægeforeningens jurister, der i dialog med dig vil afdække, hvilke muligheder der er for at hjælpe dig.
Du kan kontakte Lægeforeningens jurister på 3544 8107.