Brug den patientansvarlige læge og støttepersoner for at reducere frafald fra forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsforløb

Personer med kort uddannelse og lav indkomst benytter sig, ligesom personer med psykisk sygdom, i mindre omfang af sundhedstilbud som screening for livmoderhalskræft, tyk- og endetarmskræft sammenlignet med resten af befolkningen (34). De møder også i mindre grad op til opfølgningstest efter screening, og modtager i mindre omfang vaccinationer og nødvendige behandlinger. Dertil kommer, at de har et større frafald fra behandling og i mindre grad bliver henvist til rehabilitering. Denne ulighed i deltagelse og frafald fra anbefalede sundhedsydelser kan resultere i forsinket diagnose eller forværring af allerede eksisterende sygdom (35).  

Lægeforeningens forslag

For at udligne denne ulighed i sundhed har den patientansvarlige læge en særlig opgave i at koordinere og tilpasse – især den sårbare – patients forløb gennem det samlede udrednings- og behandlingsforløb. Herudover kan støttepersoner, som f.eks. en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent, fungere opsøgende og støttende for patienten, og dermed bidrage til en øget deltagelse og et mindre frafald fra behandlingsforløb blandt personer med kort uddannelse og lav indkomst. Patienten skal tilbydes støtte efter konkret indstilling fra sin læge ud fra en individuel vurdering, som bygger på viden om sammenhængen mellem sociale faktorer og frafald fra forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsforløb. Denne form for støtte kan være med til at reducere social og etnisk ulighed i screening. Dertil kommer, at støtten  opleves som positiv af sårbare patienter, der har svært ved at navigere i komplicerede behandlingsforløb (35). Det gælder f.eks. patienter med multisygdom, der deltager i flere behandlingsforløb, som foregår på tværs af sektorer.

Find kilderne, der henvises til i det samlede politikpapir, her