Brug af klinikpersonale i OK18 - FAQ

De oftest stillede spørgsmål og svar om brug af klinikpersonale som følge af OK18.


Spm 1.1 Hvordan skal solopraksis kunne løfte alle de nye opgaver i OK18?

Svar: OK18 lægger op til, at lægen i højere grad benytter klinikpersonale i opgaveløsningen.

Som bekendt kan personalet fx køre sygebesøg, ligesom der i relation til kronikerhonorarene ikke længere er krav om, at fx årskontrollen skal udføres af lægen.

PLO har i oplægget "På patientens vegne"  netop angivet, at lægen ikke skal gøre det hele selv.

En omlægning af arbejdsgangene i lægeklinikker for øget brug af klinikpersonale er en proces, som alle lægeklinikker opfordres til at arbejde med såvel fagligt som praktisk fx i relation til lokaler.

Andre spørgsmål om brug af klinikpersonale


Spm. 1.2 Hvad er det for opgaver klinikpersonale kan løfte?

Svar: For de nye opgaver gælder, at det må bero på en konkret sundhedsfaglig vurdering, hvorvidt disse varetages af en læge eller klinikpersonale med instruktion og sparring.

Klinikpersonale kan således udmærket foretage lungefunktionsmålinger, udarbejde forløbsplaner eller køre sygebesøg. Dette gælder også for eksisterende opgaver i almen praksis.

Den styrkede opfølgningsindsats er også en opgave, der hensigtsmæssigt og relevant kan ske ved klinikpersonale. Dette da en stor del af indsatsen handler om at håndtere og opdatere oplysninger samt at opsøge patienterne for aftale om indsats.

Andre spørgsmål om brug af klinikpersonale


Spm. 1.3 Hvad med udgifterne til klinikpersonale?

Svar: Der betales fortsat de samme honorarer i medfør af overenskomsten, uanset om det er den praktiserende læge selv, som udfører en ydelse, eller om den udføres af klinikpersonale.

Hertil kommer, at ”honoreringen” for den styrkede opfølgningsindsats er aftalt som et større basishonorar, hvilket blandt andet skal give grundlag for øget brug af klinikpersonale.

Andre spørgsmål om brug af klinikpersonale