Børn og unge under 13 år - attest vedr. arbejde

Indeks  børn og unge under 13 år - attest vedr. arbejde
Attestform  Fri
Honorar  Regning
Rekvirent  Politiet
Betales af  Patienten
Opdateret  01.04.2013
Forklaring 

Attesten følger et EU-direktiv fra 1994, og det er politiet, som rekvirerer helbredsoplysningerne.

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen har læger ingen pligt til at udfærdige den pågældende attest.

Hvis lægen vælger at udfærdige attesten, skal den omhandle et skøn over, hvorvidt den unges deltagelse i et kulturelt arbejde (foto, film, teater, film, radio, tv mv.) vil være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt at det skønnes ikke at være til skade for barnets udvikling og skolegang.

Attesten er ifølge Justitsministeriet tidsbegrænset, dvs. den bortfalder, når det konkrete arbejde er ophørt.

Honorar efter regning.