Blodprøve i faderskabssag (under specielle forhold)

Indeks 
faderskabssag, blodprøve (under specielle forhold)
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.02.12.01
Attestform 
Blanket-Prøve
Honorar 
489 kr.
Rekvirent 
Domstol
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
08.04.2022
Forklaring 

Blodprøve i faderskabssager foretages oftest hos egen læge og betegnes som blodprøve under normale vilkår. Honoraret inkluderer både blodprøvetagning og attestation.

Den forhøjede takst forudsætter imidlertid, at blodprøven udtages af læger udpeget af Retsgenetisk afdeling. Hvis egen læge anmodes om at udtage prøven men ikke ved lokal aftale er sikret den forhøjede takst, kan egen læge henvise rekvirenten til at kontakte en læge udpeget af Retsgenetisk afdeling.

Under specielle forhold forstås:

Blodprøve på børn under 7 år
Blodprøve til supplerende retsgenetiske undersøgelser
Blodprøve medsamtidig sikring af personens identitet ved fotografering og evt. fremstilling ved politiet.
Blodprøve ved udvidet retsgenetisk undersøgelse