Blodprøve i faderskabssag (under normale forhold)

Indeks  faderskabssag, blodprøve (under normale vilkår)
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.02.11.01
Attestform  Blanket-Prøve
Honorar  317 kr.
Rekvirent  Domstol
Betales af  Rekvirent
Opdateret  24.02.2021
Forklaring 

Blodprøve foretages oftest hos egen læge. Honoraret inkluderer både blodprøvetagning og attestation.