Bliv PLO-repræsentant - stil op til valget

Vil du have indflydelse på PLO's politiske arbejde - på landsplan og regionalt? Så er det nu, du skal melde dig som kandidat. I november 2020 indleder vi valget til PLO-R og PLO's repræsentantskab for perioden 2021-2022. 

Valget til PLO's repræsentantskab afholdes i perioden den 23. november - 7. december 2020, men du kan allerede nu melde dig som kandidat! 

  • Når du melder dig som kandidat, får du mulighed for at komme med et valgoplæg. Beskriv fx, hvorfor dine kollegaer skal sætte kryds ved netop dig - og hvordan du vil være med til at arbejde for deres sag.
  • Det er et krav, at du selvdeklarerer, når du melder dig som kandidat. Selvdeklareringsskemaet kan du downloade hos dit lokale PLO-R.

Opstillingsfristen er primo november 2020. Datoen er forskellig i de fem regioner, så tjek i din region, hvornår den konkrete frist er for dig.   

Meld dig som kandidat hos PLO i din region

Hvad vil det sige at være repræsentant for PLO?
Hvis du bliver valgt som repræsentant, er du både en del af det regionale PLO-R og PLO's repræsentantskab. 

PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet og udøver den forhandlingsret, PLO har i forhold til lokale aftaler. Hver PLO-R planlægger selv antallet af PLO-R møder. Som medlem af PLO-R har du faste opgaver, som der er mødepligt til, og som du får en fast årlig honorering for.

Repræsentantskabet er PLO's højeste myndighed. Det består af repræsentanterne fra de fem PLO-R samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 47 repræsentanter. PLO afholder ordinære repræsentantskabsmøder to gange om året - forår og efterår. Møderne afholdes traditionelt på lørdage.

Læs mere om arbejdet som repræsentant