Få ny viden om at inddrage patienterne

Yngre Læger er i fuld gang med at uddanne ambassadører i fælles beslutningstagning, en metode der inddrager patienterne i beslutninger om egen behandling. Læs om forløbet og tilmeld dig her. 

182 yngre læger landet over er allerede uddannet som ambassadører, og flere er på vej. Måske er det noget for dig at få viden om metoden, så du både kan bruge den i din hverdag over for patienterne og udbrede metoden over for dine kolleger.

Forløbet består af to uddannelsesdage. Tilmelding nedenfor.

Del 1

På del 1 får du:

  • Viden, inspiration og hands-on-erfaringer med metoden fælles beslutningstagning
  • Viden om den nyeste evidens inden for patientinddragelse.
  • Inspiration og vidensdeling indenfor området
  • Information om hvad det indebærer at være ambassadør i fælles beslutningstagning i Yngre Læger
  • Oplæg til praksisopgave som skal bruges på Del 2.

Tilmelding del 1

Se hvornår del 1 afholdes og tilmeld dig her

Perspektiver i Fælles beslutningstagning (webinar)

Møderækken er primært rettet mod Yngre Lægers ambassadører i Fælles beslutningstagning – men andre interesserede medlemmer kan også være med.

På webinaret stiller vi skarpt på et aktuelt og relevant emne inden for Fælles beslutningstagning.

Her vil en spændende oplægsholder komme med nye vinkler på emnet – og indbyde til diskussion og erfaringsudveksling.

Tilmelding

Se hvornår vores webinarer afholdes og tilmeld dig her
 

Del 2

På del 2 går vi et spadestik dybere med metoden fælles beslutningstagning. Del 2 er kun for deltagere, der har deltaget i del 1. 

På del 2 får du:

  • Større viden og inspiration om fælles beslutningstagning
  • Indblik i hvad der findes af diverse beslutningsstøtteværktøjer og hvordan de bruges
  • Metoder til at afdække patientens præferencer
  • Inspiration til at arbejde videre med fællesbeslutningstagning

Tilmelding del 2

Se hvornår del 2 afholdes og tilmeld dig her

Det forventer vi af vores ambassadører

At du deltager i del 1  og efterfølgende gennemfører en lille praksisopgave, hvor du indhenter erfaringer med metoden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller problemer med at melde dig til, så kontakt: