Bibliotek for Læger

Tidsskrift for medicinens historie, kultur, filosofi og metode

Sommernummeret af verdens ældste lægetidsskrift er på gaden

Verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift er dansk og hedder Bibliotek for Læger. Det har 209 år på bagen og fungerer i dag som Lægeforeningens kvartalsskrift for medicinens historie, kultur og etik.

Som Ugeskrift for Lægers humanistiske tvillingesøster holder Bibliotek for Læger sundhedsvæsenet og dets aktører ud i strakt arm. Det sætter kritisk fokus på medicinens kultur og ser nærmere på nuancerne i et genstandsfelt, der strækker sig den lange vej fra celle til samfund.

I sommernummeret kan du bl.a. læse et interview med stadsarkivar Nete Balslev Wingender om Københavns hastigt svindende badstuekultur – illustreret af herlige sort/hvide fotografier fra
en smudsig verden af i går. Du kan også falde i svime over fotoserien med den svenske kunstner
Sarah Vajira Lindström, som skaber væv og organer i sanselige tekstiler. Eller du kan læse en almenmediciner og en sociolog diskutere, hvad der sker, når lægelige diagnoser bliver misbrugt langt uden for den medicinske arena. Du kan også blive klogere på danske lægers mangelfulde
adgang til faglitteratur for 150 år siden – eller gå med på etisk stuegang, når vores husetikere sætter spørgsmålstegn ved befolkningens skepsis over udsigten til et nyt Nationalt Genom Center.
Er vores DNA-molekyler i grunden særligt private, spørger de polemisk.

Vi håber, du får glæde af tidsskriftet, som fra og med dette nummer også er at finde på Facebook.
Og vi håber, at du vil hjælpe redaktionen med at sprede nyheden om det nye nummer, hvor du kan.

God læselyst.
 
Redaktionen
 

Bibliotek for Læger – til dig, der vil hele vejen rundt om dit fag!