Bibeskæftigelse og oplysningspligt

Danske Regioner, FAS og Yngre Læger har indgået en aftale om oplysningspligt for afdelingslæger, cheflæger og overlæger ved bibeskæftigelse (PDF) Aftalen indeholder også en vejledning om bibeskæftigelse.