Bibeskæftigelse almen praksis

PLO har forhandlet en række overenskomster, der dækker de bijob som vores medlemmer påtager sig ved siden af arbejdet i praksis. Overenskomsterne regulerer de løn- og arbejdsvilkår, der gælder for disse ansættelser.