Betingelser for dadlnet-e-mail

Der er en række betingelser forbundet med din @dadlnet-mail.

Når du bestiller en @dadlnet-mail, accepterer du følgende betingelser:

Du forpligter dig til at modtage officiel post pr. e-mail
Tager du imod tilbuddet, forpligter du dig med din underskrift til at modtage officiel post fra Lægeforeningen via e-mail i fremtiden. Det drejer sig bl.a. om oplysninger til SKAT, mødeindkaldelser mv. Det drejer sig ikke om udsendelsen af Ugeskrift for Læger.

Du skal tage e-mailen i brug inden for fire måneder
Du skal tage din @dadlnet-mailadresse i brug senest fire måneder efter oprettelsen. Gør du ikke det, vil dit abonnement blive afmeldt.

Din mail-konto er privat og personlig
En @dadlnet-mailadresse er en privat adresse, der udover privat brug kun må benyttes til lægelig virksomhed. Dine loginoplysninger er personlige og må aldrig deles med andre.

Du skal indhente accept til at sende gruppe-mails
Det er kun tilladt at udsende e-mail til grupper ved brug af medlemsdata fra læger.dk/Min side, hvis du forinden har sikret dig, at alle i gruppen ønsker at modtage mailen. En sådan sikkerhed foreligger først, når den enkelte læge har bekræftet at ville modtage en e-mail. Læs mere om retningslinjer for anvendelse af andre medlemmers data 

Hvis betingelserne ikke bliver overholdt
Opstår der tvivl om, hvorvidt betingelserne er overholdt, kan Lægeforeningen vælge at undersøge sagen nærmere.

Hvis det konstateres, at betingelserne ikke er overholdt, kan Lægeforeningen midlertidigt og uden yderligere varsel lukke for adgang til dadlnet-mailen. Vurderer Lægeforeningen, at der er tale om en grov og/eller bevidst tilsidesættelse af retningslinjerne, kan foreningen beslutte, at udelukkelsen sker for en længere periode evt. permanent.

Brug af data i strid med betingelserne vil blive anmeldt til Datatilsynet. I tilfælde af groft misbrug, vil anmeldelse desuden ske til politiet.

Ved at klikke ”Bestil dadlnet-mail” bekræfter du, at du altid overholder retningslinjerne:

BESTIL DADLNET-MAIL