Betalingsfrister (stat, kommuner, forsikringsselskaber)

Indeks 
betalingsfrister, attestmodtagere
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Staten: betales ved attestens modtagelse og bør være betalt senest en måned efter.

Arbejdsskadeattester betales af forsikringsselskabet senest 14 dage efter attestens modtagelse, hvis forsikringsselskabet er rekvirent og senest 21 dage efter attestens modtagelse, hvis Arbejdsskadestyrelsen er rekvirent.

Kommunerne: betales 14 dage efter attestens modtagelse i kommunen.

Forsikring & Pension:
Lægen skal fremsende regning, - bl.a. af hensyn til evt. moms

Andre attester: Bør i princippet betales kontant ved udstedelsen.