Bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark

Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse varetager Lægeforeningens faglige og politiske aktiviteter inden for regionen. Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse består af 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger, der vælger en formand blandt sine medlemmer. Formanden sidder for en toårig periode ad gangen.

Seneste referater fra bestyrelsesmøder kan rekvireres i Lægeforeningen Syddanmark.