Bestyrelsen i Lægeforeningen Syddanmark

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen. 
Formanden sidder for en toårig periode.

Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelsesmøder 2021,
kl. 17.00-20.00 - afholdes p.t. virtuelt

  • Tirsdag den 23. februar
  • Mandag den 17. maj
  • Tirsdag den 31. august
  • Tirsdag den 7. december

 

 

 

Referater