Bestyrelsen i Lægeforeningen Sjælland

Lægeforeningen Sjællands bestyrelse varetager Lægeforeningens faglige og politiske aktiviteter inden for regionen. Lægeforeningen Sjællands bestyrelse består af 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger, der vælger en formand blandt sine medlemmer. Formanden sidder for en toårig periode ad gangen.

Referat fra seneste bestyrelsesmøder i Lægeforeningen Sjælland

Ønsker du at få tilsendt referater fra bestyrelsesmøder i Lægeforeningen Sjælland, kan du henvende dig til vores sekretariat