Bestyrelsen i Lægeforeningen Nordjylland

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen. 
Formanden sidder for en toårig periode.

Kommende møder: 
Tirsdag d. 4. januar 2022, kl. 17.00 - 20.00, Lægernes Hus, Ekstraordinært møde

Mandag d. 7. februar 2022, kl. 17.00 - 20.00, Lægernes Hus

Mandag d. 28. marts 2022, kl. 17.00 - 20.00, Lægernes Hus

Mandag d. 23. maj 2022, kl. 17.00 - 20.00, Lægernes Hus

Mandag d. 5. september 2022, kl. 17.00 - 20.00, Lægernes Hus

Mandag d. 12. december 2022, kl. 17.00, sted ikke fastsat