Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen. 
Formanden sidder for en toårig periode.

Kommende møder i bestyrelse

Onsdag d. 19. maj 2021, kl. 17.00 - 21.00, Villa Medici Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C

Fredag d. 24. - lørdag d. 25. september 2021 - Strategiseminar, sted endnu ikke fastlagt

Torsdag d. 16. december 2021, 17.00 - 19.00, Villa Medici Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C

 

 

 

Referater

Subsite  Lægeforeningen