Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og en formand. De forhandlingsberettigede foreninger vælger eller udpeger hver 2 medlemmer i henhold til deres egne vedtægter. Repræsentanterne fra de forhandlingsberettigede foreninger vælger blandt sine udpegede medlemmer herefter en formand. Den forhandlingsberettigede forening, der herefter kun er repræsenteret ved 1 medlem, vælger yderligere 1 medlem til bestyrelsen. 
Formanden sidder for en toårig periode.

Kommende møder i bestyrelse

Onsdag d. 9. februar 2022, 17.00 - 20.00, Villa Medici Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C

Torsdag d. 31 maj 2022, 17.00 - 20.00, Villa Medici Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C

Onsdag d. 24. august 2022, 17.00 - 20.00, Villa Medici Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C

Onsdag d. 30. november 2022, 17.00 - 20.00, Villa Medici Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C


 

 

 

Referater

Årskalender

2021

2022

Subsite 
Lægeforeningen