Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland

Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse varetager Lægeforeningens faglige og politiske aktiviteter inden for regionen. Lægeforeningen Midtjyllands bestyrelse består af 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger, der vælger en formand blandt sine medlemmer. Formanden sidder for en toårig periode ad gangen.

Kommende møder i bestyrelse

Afventer datoer

 

 

 

Referater