Bestyrelsen i Lægeforeningen Hovedstaden

Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse varetager Lægeforeningens faglige og politiske aktiviteter inden for regionen. Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse består af 1-2 repræsentanter fra hver af de forhandlingsberettigede foreninger, der vælger en formand blandt sine medlemmer. Formanden sidder for en toårig periode ad gangen.

Ønsker du at få tilsendt referater fra bestyrelsesmøder i Lægeforeningen Hovedstaden, kan du henvende dig til vores sekretariat