Bestyrelsen for Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger

Formand

Lene Annette Norberg

Overlæge

 

Næstformand

Jannie Hjerpe

Overlæge

 

Medlem

Ivar Heltberg

Kommunallæge

 

Medlem

Eva Bøcher Herner

Kommunallæge

 

Kasserer

Anne Munch Bøegh

Kommunallæge

 

Suppleant

Tine Keiser-Nielsen

Kommunallæge

Bemærk at Tine Keiser-Nielsen også er revisor

 

Suppleant

Rasmus Hjardem-Hansen

Kommunallæge