Bestyrelsen for Foreningen af Kommunalt Ansatte Læger

Formand

Lene Annette Norberg

Overlæge

 

Medlem

Eva Bøcher Herner

Kommunallæge

 

Medlem

Rasmus Hjardem-Hansen

Kommunallæge

 

Medlem

Tine Keiser-Nielsen

Kommunallæge

 

Kasserer

Ivar Heltberg

Kommunallæge

 

Suppleant

Line Johansen Fahmy

Kommunallæge

 

Suppleant

Leif Kjærulf Christensen

Speciallægekonsulent