Beretninger fra PLO's repræsentantskabsmøder

PLO afholder repræsentantskabsmøder to gange årligt. 

PLO's bestyrelse og repræsentantskab arbejder løbende med politikudvikling vedrørende almen praksis. Arbejdet beskrives overordnet i de halvårlige beretninger til repræsentantskabet.

Nedenfor kan du læse de mundtlige og skriftlige beretninger:

PLO's repræsentantskabsmøde d. 23. november 2019

PLO's repræsentantskabsmøde den 6. april 2019

PLO's repræsentantskabsmøde den 24. november 2018:

PLO's repræsentantskabsmøde den 7. april 2018:

PLO's repræsentantskabsmøde den 25. november 2017:

PLO's repræsentantskabsmøde den 22. april 2017:

PLO's repræsentantskabsmøde den 26. november 2016: 

PLO's repræsentantskabsmøde den 2. april 2016:

PLO's repræsentantskabsmøde den 28. november 2015:

PLO's repræsentantskabsmøde den 11. april 2015: