Bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte

15. december 2018

Vigtigt at tydeliggøre og håndhæve aldersgrænserne
Lægeforeningen imødeser, at skiltning med aldersgrænser for køb af tobak og alkohol gøres ensartet og endnu tydeligere ved alle betalingskasser, hvorfra der erhvervsmæssigt sælges tobak og alkohol.

Lægeforeningen foreslår, at størrelsen af skiltene om aldersgrænser præciseres i bekendtgørelsen, så det gøres tydeligt, at skiltene vil have en bestemt størrelse. Kun på den måde sikres forbrugerne ensartet synlighed af budskabet om de gældende aldersgrænser ved alle betalingskasser. Lægeforeningen vil foreslå, at skiltene er i A4 størrelse.

Lægeforeningen finder afstand mellem skilt og betalingskasse nævnt i §3, stk. 4 og § 4, stk. 4 for store ift. at sikre synlig oplysning om aldersgrænser til såvel salgsmedarbejder og kunde ved en handel af tobak og alkohol. For at sikre synlighed af skiltet med aldersgrænser foreslår Lægeforeningen, at placeringen af skilte ved kasserne ændres i bekendtgørelsen. Lægeforeningen forslårl, at det i bekendtgørelsen præciseres, at skiltene skal placeres indenfor 1 meter fra hver betalingskasse. Dette skal sikre reel synlighed af skiltets information for både salgsmedarbejder og kunde ved handel af tobak og alkohol.

En tydelig skiltning tæt ved alle betalingskasser om de gældende aldersgrænser for køb af tobak og alkohol må forvente også at øge salgsstedernes opmærksomhed på deres ansvar for at bede om fremvisning af billed-ID hos unge kunder, når de ønsker at købe tobak og alkohol.

Slutteligt mener Lægeforeningen ikke, at det skal være muligt at søge dispensation for bekendtgørelsens bestemmelser. Lægeforeningen mener, at ensartet og tydelig skiltning med officielle skilte med Sundhedsstyrelsen som afsender skal opsættes tæt ved alle betalingskasser med erhvervsmæssigt salg af alkohol og tobak. Kun på den måde sikres alle forbrugere troværdig, tydelig, ensartet og korrekt information om gældende aldersgrænser for køb af alkohol og tobak. Muligheden for dispensation foreslås derfor skrevet ud.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing