Bekendtgørelse om autorisation og tilladelse til selvstændigt virke for læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS

Høringssvar, 7. juli 2016

Lægeforeningen er overvejende positiv overfor tiltagene i den nye bekendtgørelse

Lægeforeningen takker for muligheden for at kommentere på høringen over: bekendtgørelse om autorisation og tilladelse til selvstændigt virke for læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Autorisationsbetingelser

Lægeforeningen ser positivt på Styrelsen for Patientsikkerheds krav i § 2 stk.1. om at de ansøgende læger ikke må være mere end 6 år væk fra deres erhverv. Der savnes dog en mulighed for, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan dispensere for dette krav i særtilfælde af langsom administrationsproces som følge af krig i hjemland eller følger deraf.

Det anførte sprogkrav i § 2 stk. 2-4. anses af Lægeforeningen som at være rimeligt. Af hensyn til patientsikkerheden, må det vurderes, at et godt kendskab til danske sprog er væsentligt for at virke som læge i det danske sundhedsvæsen.

Kravet i § 2 stk. 5. om at vurdering af den udenlandske læges grunduddannelse frafalder, hvis der ikke indenfor 3 år tilsendes bevis for godkendt sprogprøve, vurderes af Lægeforeningen til at være uhensigtsmæssig. Det frygtes, at ansøgere vil begynde at spekulere i, hvornår de indsender deres ansøgning om vurdering af grunduddannelse, for at være sikre på, at de har bestået sprogkravet.

Evalueringsansættelse

I § 4, stk. 2 nævnes det at: "lægen skal selv skaffe sig en evalueringsansættelse”. Lægeforeningen mener at herefter kan tilføjes, at de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse kan hjælpe med tilvejebringelse af sådanne evalueringsansættelser, da de Regionale Råd sidder inde med de eksisterende oversigter over KBU forløb.

I forhold til § 5, stk. 2,: om at der skal være 3 måneder mellem hver evalueringsansættelse i et KBU lignende forløb, så mener Lægeforeningen, at Styrelsen for Patientsikkerhed sætter de læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS i en uholdbar situation, da der er for tiden meldes om pres på KBU ansættelserne grundet det store antal medicinstuderende, der i disse og de kommende år færdiggør deres uddannelse og forventes at starte i et KBU-forløb.

Endelig finder Lægeforeningen, at der i KBU-forløbet for læger, som er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS, der har behov for to KBU lignende evalueringsansættelser, altid bør indgå et forløb med almen praksis, idet ansættelse i almen praksis bidrager særligt med kendskab til det danske sundhedsvæsens indretning.

 Med venlig hilsen
 Andreas Rudkjøbing
 Formand for Lægeforeningen