Befordring

Ved tilkald under vagt uden for tjenestestedet i tidsrummet fra kl. 24 til 06 transporteres lægen vederlagsfrit til og fra sygehuset.

Det betyder:

1. Det er sygehuset, der afgør, om den vederlagsfri befordring skal ske ved befordringsgodtgørelse (hvis lægen bruger egen bil), taxa, Falck eller lignende.

2. Læger har ikke pligt til at være i besiddelse af en bil eller stille en bil "til rådighed". Sygehuset kan derfor ikke pålægge læger at benytte bil under vagten.

3. Bestemmelsen om vederlagsfri befordring i tidsrummet kl. 24-06 skal forstås således, at der ydes vederlagsfri befordring (både frem og tilbage), hvis lægen bliver tilkaldt til sygehuset i tidsrummet kl. 24-06. Endvidere ydes der vederlagsfri hjemtransport, hvis lægen bliver tilkaldt før kl. 24, og det effektive arbejde i forbindelse med tilkaldet først slutter efter kl. 24.

Det vil sige:

  • Hvis en læge tilkaldes kl. 23.30 og afslutter sit arbejde kl. 5.30, ydes der vederlagsfri hjemtransport.
  • Hvis en læge tilkaldes kl. 20 og afslutter sit arbejde kl. 22, ydes der ikke vederlagsfri befordring.
  • Hvis en læge tilkaldes kl. 5.30 og afslutter sit arbejde kl. 7.30, ydes der vederlagsfri befordring både frem og tilbage.