Barsel hvis du er fratrådt, ikke tiltrådt eller ikke ansat

Regionerne

Fratrådt en sygehusansættelse (reservelæge, praksisreservelæge, introduktionsamanuensis, praksisamanuensis fase 1, 1. reservelæge, klinisk assistent).

Se vejledning og udbetalingsbegæring for fratrådte læger, om du opfylder betingelserne for at få løn under barsel.

Før den kliniske basisuddannelse

Se vejledning og udbetalingsbegæring for nyuddannede læger, om du opfylder betingelserne for at få løn under barsel.

Staten

Fratrådt en stilling i staten

Almen praksis

Fratrådt/ikke tiltrådt en stilling i almen praksis