Barns første og anden sygedag

Som overenskomstansat kan du få fri med løn på dit barns første og anden sygedag, når 

  • barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte
  • fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 
  • det er foreneligt med forholdende på tjenestestedet.

Barnets første sygedag

Barnets første sygedag skal forstås som den første kalenderdag, hvor barnet bliver syg. Hvis barnet er blevet syg meget sent om aftenen, er det dog den næste dag, der tæller som barnets første sygedag. Det skal samtidig være nødvendigt at passe barnet, og det har ikke været muligt at finde anden pasning.

Hvis barnet bliver syg på din fridag, kan du holde barnets anden sygedag den efterfølgende arbejdsdag, men du har ikke krav på barnets første sygedag.

Om barnets sygdom kan begrunde tjenestefrihed, beror på en konkret vurdering af sygdommen sammenholdt med barnets alder. Herudover skal forholdene på arbejdspladsen tillade, at du kan blive hjemme.

Barnet må ikke være fyldt 18 år og skal opholde sig hos dig. Som hovedregel vil du kunne holde barnets første sygedag, hvis du har samme folkeregisteradresse som barnet, men sammenfaldende folkeregisteradresse er ikke noget krav. Det er altså ikke en forudsætning, at du er biologisk forældre, adoptivforældre eller har forældremyndigheden. Som ”papforældre" vil du således efter en konkret vurdering også kunne holde barnets første sygedag.

Hvis begge forældre har mulighed for at tage barnets første sygedag, er det kun den ene forældre, der kan holde den.

Barnets anden sygedag

Den første og anden sygedag kan holdes uafhængigt af hinanden, dvs. man kan holde fri på barnets anden sygedag, selv om man ikke har holdt fri på barnets første sygedag.

Forældre kan dele de to dage imellem sig, sådan at den ene holder fri den første dag, og den anden holder fri den anden dag.

Fravær og videreuddannelse

Fraværet tæller med i beregningen af fravær i relation til uddannelsesbestemmelserne.