Baggrunden for Kollegialt Netværk for Læger

Lægers arbejdsmiljø kan være både fysisk og psykisk belastende. For eksempel arbejder man som læge ofte under stressede forhold og er i risiko for at blive udsat for vold eller trusler om vold i deres arbejde. De følelsesmæssige belastninger i arbejdet med håbløst syge eller døende patienter kan være meget store.

Mange læger har svært ved at ”læsse af”, fordi der ikke er kollegial tradition for at drøfte personlige problemer. Der klages oftere over læger, og man må som læge må se sig udhængt i medierne i klagesager eller for at have begået fejl, som i forvejen er en pinefuld oplevelse. Belastningen kan blive så stor, at den for nogle kan føre til problemer i arbejdslivet, personlige kriser, psykiske problemer, nedslidning eller misbrug.

Kollegialt Netværk for Læger er en selvstændig og faglig uafhængig organisation under Lægeforeningen og er etableret for at hjælpe kolleger, der har arbejdsmæssige og/eller private problemer. Over tusind læger har siden netværket blev grundlagt i 1992 henvendt sig til Det Kollegiale Netværk med små eller store problemer.

Netværket dækker Danmark, Færøerne og Grønland gennem netværksgrupper, der er oprettet i de enkelte regioner. Der er tilknyttet cirka 70 netværksrådgivere, en sekretær, en socialrådgiver samt en lægekonsulent til Det Kollegiale Netværk for Læger.