Au pair-attest

Indeks 
au pair, attester til
Kategori 
Fri attest
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Au pair-agentur
Betales af 
Patienten
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Der findes adskillige bureauer, som formidler Au-pair-ophold i udlandet. Disse bureauer beder ofte ansøgeren om en lægeerklæring, hvoraf det skal fremgå, at personen er rask.
Attestudvalget tilråder, at lægen er tilbageholdende - dels med at udtale sig om "at være rask" og dels med at udfærdige attester på fremmedsprog, da det kan være svært at bedømme eventuelle juridiske aspekter, hvis man ikke er særdeles sikker i det pågældende sprog.

Det anbefales derfor, at lægen erklærer noget i retning af : "at der ikke ved undersøgelse af patienten er fundet tegn på sygdom og at der er ikke påvist forhold, der taler imod det planlagte ophold".

Hvis patienten skønnes at være uegnet pga. helbredsforhold, bør dette ligeledes meddeles uden at nævne diagnoser.