Attestvejledningen

I Attestvejledningen kan du læse mere om de almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer samt regler om attesthonorar, afregning mv.

Du kan også finde vejledning i at udfylde:

  • arbejdsmarkedets attester
  • attester vedr. fritid og sport 
  • attester til politi og retsvæsen 
  • attester til undervisnings- og uddannelsesinstitutioner 
  • forsikrings- og pensionsattester. 

Attestvejledningen (pdf)