Attestnøglen

Attestnavn ID-nr. Honorar Indeks
120-sygedags-erklæring Regning 120-sygedags-erklæring
Sikkerhedsattest Regning sikkerhedsattester
Sikkerhedssele, lægeattest til fritagelse for brug af 06.05.01.01 Regning sikkerhedssele fritagelse
Sindslidende, attest til første indlæggelse 06.07.01.01 862 kr. indlæggelse af sindslidende, attest til
Sindslidende, attest til genindlæggelse på samme hospital 06.07.02.01 319 kr. genindlæggelse af sindslidende, attest til
Speciallægeerklæring, generelt Regning speciallægeerklæring
Sportsdykkerattest Regning sportsdykker attest
Stadeplads, lægeattest til brug for ansøgning om kommunal 06.03.03.01 252 kr. stadeplads, attest til ansøgning
Styrthjelm, lægeattest til fritagelse for brug af 06.05.02.01 UDGÅET fritagelsesattest, styrthjelm
Sygeforsikringen danmark 04.07.01.01 Regning sygeforsikringen danmark, lægelige oplysninger til
Sygemelding i opsigelsesperiode sygemelding i opsigelsesperiode
Sygemeldinger og fritagelse ifm. undervisning og eksamen ved universiteter og andre højere læreanstalter (lægens brevpapir) Regning eksamen sygemelding
Syns- og høreprøveattest for søfarende 06.02.01.02 Regning søfarende, synsprøveattest
Søfarende, uarbejdsdygtigheds erklæring søfarende, uarbejdsdygtigheds erklæring
Søfartsattest 03.06.01.02 721 kr. søfartsattest
Uarbejdsdygtighedserklæring, gravide Regning sygemelding/gravide
Udbetaling Danmark, eu-attester Regning Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark, UD 235, Lægeattest til barselsdagpenge UD 235 - Lægeattest til barselsdagpenge - Udbetaling Danmark.pdf 03.25.02.04 218 kr. (371 kr.) Udbetaling danmark, UD 235
Uddannelsesministeriet, lægeattest til Lægeattest til Uddannelsesministeriet 03.15.41.04 808 kr. uddannelsesministeriet lægeattest til
Udeblivelseshonorar udeblivelseshonorar
Udvekslingsattester udvekslingsattester
Undersøgelse af værnepligtige efter henvisning fra Forsvarets Sundhedstjeneste 03.03.11.01 Regning værnepligtige, henvisning fra forsvarets sundhedstjeneste