Syns- og høreprøveattest for søfarende

Forklaring